AVTODIDAKTIČNA GLASBENA TEORIJA - UKRADENO?

Pestro dogajanje osrednjega festivalskega programa, ki bo potekal med 5. in 11. septembrom 2014, bodo spremljale tudi delavnice avtodidaktične glasbene teorije pod vodstvom Bojana Cvetrežnika (avtor metode, Godalkanje, Waldorfska šola). Glasbenik bo za namen realizacije delavnic uporabil Kodaly-jevo metodo poučevanja, pri čemer bo v skladu z načeli Zoltana Kodalyja izhajal iz ljudske glasbe. Delavnice  bomo izvajali več dni zaporedoma. Ciljne skupine so učenci osnovne šole, dijaki srednjih šol, ter ne nazadnje širša javnost. Osrednji namen delavnic je spodbujanje ustvarjalnosti in aktivno vključevanje ciljnega občinstva v glasbeno dogajanje v Mariboru.

Sobota, 6. september 2014
Ponedeljek, 8. september 2014
Torek, 9. september 2014

Gledališka dvorana Vetrinjskega dvora, Maribor