Anžej REMŠAK (1994) je začel svojo glasbeno pot na Nižji glasbeni šoli v Rušah, študij trobente je nadaljeval na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, kjer je bil njegov profesor Dušan Remšak.
Leta 2011 je opravil sprejemni izpit na Akademijo za glasbo v Ljubljani.
Trenutno obiskuje redni študij tretjega letnika - Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost, Akademije za glasbo, Univerza Ljubljana, pri prof. Anton Grčarju ter asistentu prof. Franc Kosemu.

Leta 2011 je prejel priznanja Konservatorija za glasbo in balet Maribor- nagrado dr. Roman Klasinc za izjemne uspehe na področju glasbe, prav tak je dobitnik  številnih drugih občinskih nagrad.  Na tekmovanju Temsig je sodeloval 3 krat in na vseh treh tekmovanjih prejel Zlato plaketo, 2 krat prvo nagrado in 1 krat drugo nagrado.


 

 

 

Na mednarodnih tekmovanjih je sodeloval kot solist 8 krat in vedno prejel Zlato in Laureat nagrado, od tega 6 krat po 100 točk.
Kot študent je do sedaj sodeloval v  Simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije Ljubljana, Simfoničnem orkestru Glasbenega septembra 2011 Maribor. V letu 2012/2013 je sodeloval  pri predstavi Tri sestre v Drami Ljubljana – v četrtem dejanju- glasbena točka.

Redno se udeležuje izobraževanj in seminarjev pri priznanih profesorjih, kot so prof. Stanko Arnold, prof. Anton Grčar. Leta 2011 se je udeležil International Master classes pri prof. Reinholdu Friedrichu. Leta 2012 se je udeležil International Master classes Branimir Slokar academy pri prof. Hansu Ganschu, leta 2013 pa International Master classes Branimir Slokar academy pri prof. Fridrichu Rainholdu.